Sınav Serüvenlerimiz: Liseye Giriş Sınavları

Sınav Serüvenlerimiz: Liseye Giriş Sınavları

Eğitim, günümüzde en değerli, geniş bir yelpazesi olan, öğrenilmeye ve aktarılmaya muhtaç bir konudur. Muhtaç olması da geniş olan yelpazesinden kaynaklanmaktadır.

Nefes alınan her süreç boyunca öğrenmeye ve eğitilmeye programlı bir şekilde ilerlemekteyiz. Eğitim ilk olarak, ailede başlar sonra da eğitim kurumlarında devam eder gibi klasik bir yaklaşım mevcuttur. Bense sizler için eğitim kurumlarının bireyleri geleceğe hazırlamalarındaki en temel ölçüt olan belirleyici sınavlarımız hakkında bilgiler sunmak için kolları sıvamış bulunmaktayım.

Ülkemizde biliyoruz ki sınavlar büyük ölçüde önem arz ediyorlar.  Okuyan, eğitilen birey sayıları artıkça sınavların isimlerinden uygulanış biçimlerine kadar dönüşüm varlığını sürdürmekte. En önemli dönüşüm olarak; zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasını ele alabiliriz. Zorunlu eğitimin 8 yıl olduğu eğitim süresince mezun olan bireylerin diplomalarında İlkokul mezunu ibaresi yer alınırken; zorunlu eğitimin 12 yıl olması ve sistemin 4+4+4 şekilde dönüşümüyle; ilkokul mezunu evlatlar 4. Sınıfı bitirmiş öğrenciler olmaktalar. 5. Sınıfa geçtiklerinde ise artık onlar ortaokul öğrencileri ve 8. Sınıfa kadar da bu unvan ile eğitime devam edip ortaöğretime yani liseye geçmektedirler. 8. Sınıfa kadar her şey normal peki bu liseye geçiş işlemlerinde uygulanan ilk prosedür nedir?

Belirleyici bir sınav tabii ki söz konusu; sebebi ise lise çeşitliliği ve liselerin başarı oranlarıyla doğru orantılı bir şekilde öğrencilerin yerleştirilme işlemini gerçekleştirmek olup, sınavlarımız yıllara göre değişim göstermiştir. Basit şablonla bu sınavlara göz atalım;

LGS (Liselere Giriş Sınavı)

OKS (Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı)

SBS (Seviye Belirleme Sınavı)

TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı)

Bu dönüşümler içerisinde en temel amaç liselere giriş sınavları olması olsa dahi uygulanış biçimleri değişiklik göstermişlerdir.

LGS; toplam 100 sorudan oluşan; Türkçe, Matematik, Fen bilimleri ve Sosyal bilgiler alanlarından 25’er sorudan oluşan bir sınavdı. 2004 sınavın son uygulanış tarihi olmuş yeni bir isimle karşımıza çıkmıştır.

OKS; adına bir dizi bile yapılmış sınavdır. Meraklısı için “OKS Anneleri” idi.  Sınavın teorik bilgisine gelince 120 dakikalık bir sınav olup; LGS ile aynı dersleri baz alan bir sınavdır. Bu sınavla birlikte öğretmen etkisinin olmadığı, bilgilerin ölçümünün sınırlandırıldığı, ölçülmeyecek derslerin neden yapıldığı, bu durumla birlikte öğrencilerin diğer derslerine yönelmeyip sadece sorumlu oldukları alanlarla ilgilenmeleri gibi gerekçelerle değişime gidilmesi gerektiği düşülmüş, bu sınavımızda tarihe karışıp yerini 2008 yılında SBS ‘ye bırakmıştır.

SBS; zorunlu eğitimin 8 yıl olduğu ve bu sınavın yapıldığı süreçte ilkokul olarak adlandırılan 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerin tanıştıkları bir sınav olmuştur. 8. Sınıf öğrencilerinin zaten beklediği, diğer evlatlarımıza da sürpriz olan bu sınav; 3 sınıf grubunun ortalamasıyla ilerlemiştir. Öğrencinin yılsonu başarı puanı ve davranış puanını da ele alarak oluşturulan bu not sisteminde; yılsonu başarı puanı(ybp); öğrencinin 3 yıl içerisindeki yılsonundaki puanın ders saatleriyle çarpılması sonucu elde edilen puan olurken, davranış puanı(dp), adından da anlaşılacağı üzere; öğrencinin tavır ve davranışlarının puanlanmadır. Kısacası sınavın öğrenciyi yerleştirme oranlamalarına bakarsak; altıncı sınıf puanı (SP6) %25, yedinci sınıf puanı (SP7) %35, sekizinci sınıf puanı (SP8) % 40 şeklinde hesaplanmıştır. 2012’de son bulmuş ve yerini yeniden başka bir sınava bırakmıştır.

TEOG; diğer sınavlarımızda denediğimiz yöntemlerin aksine içeriğine eklenen derslerin bulunduğu bir sınav olmuştur. Türkçe, Matematik, Fen bilimleri, İnkılap Tarihi Din kültürü ve İngilizce derslerinden sorumlu olmaktadır öğrenciler. Olmaktadır diyorum çünkü şu an içinde bulunduğumuz süreçte varlığını koruyan bir sınavdır. İlk olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulanmış. Bu sınavla birlikte 6. Ve 7. Sınıf öğrencilerimiz liseye girerken bir sınava girmekten kurtulmuştur. Şu an ki sistemle ortaokul öğrencileri sınava tekrar girme durumları olsaydı; bu sınıfsal sistem 5. Sınıftan başlayacaktı ki her yıl öğrenciler için bu durum zorlayıcı bir süreç olabilirdi. Neyse ki öyle bir durumla karşı karşıya değiliz.

Peki TEOG nasıl uygulanıyor?

Sınav iki aşamalı şekilde öğrencilerimize sunuluyor. İki aşamada da öğrenciler aynı derslerden sorumlu oluyorlar. Her dersten 20 soru ve her dersin sınav süresi 40 dakika ve bu sınavlar arasında 30 dakikalık mola süresi var. Güzel haber olarak da yanlışlar doğruyu götürmemekte ve öğrenci özgürce şıkları işaretleyebilmektedir. ilk aşaması 23-24 Kasım 2016’da gerçekleşen sınavın diğer aşaması ise 26-27 Nisan 2017 yılında yapılacaktır. Bu sınav tarihlerini kaçırdıysanız mazeret sınavları da mevcuttur. İlk aşamayı geçtik, fakat Nisan’da yapılacak sınavın mazeret tarihleri; 20-21 Mayıs olarak belirlenmiştir.

Yukarıda bahsettiğimiz sınavların atlatılması durumunda; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi olacak şekilde öğrencilerin yerleşimleri yapılmaktadır. Sağlık lisesi ve endüstri meslek liselerine ne oldu demeyiniz. Onlarda mesleki teknik liselerin içerisinde yer alınacak şekilde varlıklarını korumaktadır. Dershane sisteminin de kapanmasıyla liselerde özel okul ve temel liselere dönüşümü de gerçekleşmiştir.

 

 

Bu Yazıyı Paylaş

Elif Coşkun

Aytink.com Yazarı // Rehber Öğretmeni