Yüksek Lisans Tezini Veremeyenler Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Alabilecek

Yüksek Lisans Tezini Veremeyenler Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Alabilecek

Paylaş

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yaptı ve bu değişikliğin ardından Yüksek Lisans Tezini veremeyenlere diploma şansı doğdu.

“Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi / Sayısı
20/4/2016 29690
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi/ Sayısı
1/3/2017 29994

Bu Yazıyı Paylaş