Plastiğin Hayatımızdaki Yeri ve Dönüşümü

Plastiğin Hayatımızdaki Yeri ve Dönüşümü
Ebru Öztürk
Sosyal Medya

Paylaş

Gündelik hayatımızda sıklıkla kullandığımız malzemelerin büyük bir kısmında bulunan plastik hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. Plastik Nedir ? Dönüştürülmesi neden önemli ?Hangi tür atıklar dönüştürülebilir ?

Plastik hakkında sorduğumuz tüm bu soruları sırasıyla yanıtlayalım;

Plastik Nedir ?

Plastik sözcüğü, “biçimlendirme” anlamındaki Yunanca plastikos sözcüğünden gelmektedir. Plastik, karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O),azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementler ile oluşturduğu monomer adı verilen, basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak, polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen genel bir isimdir. Örneğin; Etilen bir monomerdir. En çok kullanılan plastiklerin başında gelir.

Tanımdan anlaşılacağı üzere plastikler doğada hazır bulunmaz, doğadaki elementlere insan tarafından belli bir sıcaklık ve basınç altında, katalizör kullanılarak monomerlerin reaksiyona sokulması ile elde edilir. Plastikler petrol rafinerilerinde kullanılan ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden elde edilir. Yapılan araştırmalara göre dünyadaki petrolün sadece % 4 lük bir kısmı plastik üretimi için kullanılmaktadır.

Bazen kauçuk ve benzeri öbür doğal ürünler plastik tanımına sokulmakla birlikte, modern tanımlama da plastiklerin dışında tutulur. Reçineler ile plastikler arasındaki ayrımı yapmak da zordur. Yapay malzemelerin çoğu hem reçine, hem de plastik olarak adlandırılabilir. Plastik maddeler hafif, ucuz, kolay işlenebilir ve çok farklı kullanım alanına sahip olmaları nedeniyle günümüzde en önemli ticarî malzemeler olmuşlardır. Günlük hayatta çok büyük miktarlarda plâstik madde kullanılmaktadır.

 

Peki Dönüşüme Katılabilen Atıklar Nelerdir?

Hayatın akışı içerisinde kullandığımız pek çok ürün aslında içerisinde bu maddeyi barındırıyor. Su içilen pet şişeler, market ve mağazalarda sıklıkla kullanılan naylon poşetler, su damacanaları ve kullan at tipi bardaklar bunlardan sadece bir kaçı. Ayrıca bu maddeler yiyecek ve içecek endüstrisinde, inşaat ve ziraat örtülerinde, çöp ya da gübre torbalarının üretiminde kullanılmaktadır.

 

Geri Dönüşümün Önemi

 

Doğal kaynakların azalmasını önler.

Enerji tasarrufu sağlar.

Bertaraf edilmesi gereken katı atık miktarı azalır.

Ekonomiye katkı sağlar.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmeyi sağlar.

Sera gazı emisyonunun düşmesine katkı sağlar.

 

Geri Dönüşümden Elde Edilen Bazı Malzemeler Şunlardır:

 

  1. Sera Örtüsü,

 

  1. Otomotiv Sektöründe  Torba,

 

  1. Marley,

 

  1. Pis Su Borusu,

 

  1. Elyaf ve Dolgu Malzemesi,

 

  1. Araba Yedek Parçası Yapımında,

 

  1. Deterjan Şişeleri, Çöp Kutuları ve Benzeri Ürünler,

 

  1. Yağmur Suyu ve Atık Su Boruları,

 

  1. Çeşitli Dolgu Malzemeleri,

 

  1. Çeşitli Oyuncak ve Kırtasiye Malzemeleri.
Bu Yazıyı Paylaş