Süper Kıta Pangea: Kıtalar Ayrılmasaydı Türkiye’nin Coğrafi Konumu Ne Olurdu?

Süper Kıta Pangea: Kıtalar Ayrılmasaydı Türkiye’nin Coğrafi Konumu Ne Olurdu?

Süper Kıta Teorisi olarak ifade edilen Pangea , özetle dünyadaki bütün Kıt’aların bir arada olduğu dönemi ifade etmektedir.

Pangea Kıt’ası Panthalassa adı verilen bir okyanus ile kaplı dev bir ada şeklindedir. Bu durumun günümüzden yaklaşık olarak 300.000 yıl önce olduğu düşünülmektedir. Bu dev Kıt’anın parçalamamaya başlamasıyla birlikte günümüzdeki Kıta ve okyanusların oluştuğu ön görülmüştür.

Süper Kıta teorisi ilk olarak Alman bilim adamı Alfred Wegener’ın kıtaların kaymasına ilişkin teorisinde geçmiştir. Pangaea kelimesinin kökenine baktığımızda ise Yunanca “bütün dünya” anlamına gelen Pangaa’dan türetildiğini görüyoruz. Öte yandan dünya tarihinde tek süper Kıta’nın Pangaea olmadığını da belirtmek gerekiyor. Bu süper Kıta’ların en yaşlıları ise yaklaşık 1 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen Rodinia süper Kıt’asıdır.

Rodinia Kıtası (Kaynak: Wikipedia)

Kıtalar Ayrılmasaydı Türkiye’nin Coğrafi Konumu Ne Olurdu?

Evet belki de ütopik bir yaklaşım olacak. Çünkü dünyanın coğrafi şekli farklı olsaydı elbette tarihi de farklı şekilde yazılırdı. Ancak yazıyı biraz daha eğlenceli hale getirmek için bu soruyu da sormak istedik. Massimo Pietrobon “Pange Politica” isimli çalışmasında günümüz siyasi haritası Pangea Kıt’asına aktarılmış ve ortaya oldukça ilginç bir harita  çıkmış;

Art Prints

Türkiye’nin Pangaea içerisindeki sınırlarına bakıldığında güneyinde ve batısındaki sınırların değişmediğini görüyoruz. Ancak en büyük değişiklik kuzeydeki ve doğumuzdaki komşularımızın yerini okyanusun alması olarak görülüyor. İklim koşulları olarak da yine orta kuşak iklimine sahip olduğumuzu ve kuzey ve güney sahillerimizin turizm konusunda epey avantajlı olacağını söylemek mümkün.

Süper Kıta teorisini ortaya koyan bilim adamları, dünya üzerindeki plakaların kaymasıyla birlikte ilerleyen dönemlerde yeni bir Pangea’nın ortaya çıkabileceğini ifade etmektedir. Bazıları bu duruma Pangea Ultima adını vermektedir.

Bu Yazıyı Paylaş

Erdem Güç

Kurucu & Genel Yayın Yönetmeni // Kamu Yönetimi (PhD)