Johann Sebastian Bach: Modern Oda Müziğin Babası

Johann Sebastian Bach: Modern Oda Müziğin Babası

Paylaş

1685 yılında Eisenach’ta doğdu. Bach ailesinin sekizinci ve son üyesi olarak dünyaya gelen Johann Sebastian Bach’ın ailesinde babasının yanı sıra pek çok müzisyen bulunmaktaydı.

Bach müzik kariyerinin büyük bir bölümünü din adamlarına, hükümdarlara ve aristokrat kesimlere hizmet ederek geçirmiştir. Hatta nüfuzlu kimselerle yaşadığı sorunlar nedeniyle gençlik yıllarında hapis bile yatmıştır.

Johann Sebastian Bach’ın müzik anlayışında din ve kilisenin oldukça etkili olduğu söylenebilir. Bestelediği 300 kantatın büyük bir bölümünü Protestan Wiemar Sarayında bestelemiştir. Bu eserlerin yaklaşık 224’ü günümüze ulaşmıştır ve tamamı dini kantatlardan oluşur. (Kantat: bir çalgı eşliğinde söylenen ve genellikle birden fazla bölüm içeren sözlü bestedir.)

Hemen hemen her alanda eserler vermiş olan Bach’ın Opera alanında bir bestesi bulunmamaktadır. Hatta bu durum müzik otoriteleri tarafından opera dışında yapamayacağı hiç bir şey yok şeklinde yorumlanmıştır.

Bach’ın eserleri sert ve süssüz bir çizgiye sahiptir. Hayatının büyük bir bölümünü bu doğrultudaki Füg Sanatına adadı. Bu sanatın özü süslü olan ve hoşa gidilsin diye yapılan müzikten kaçınmak vardı.  Ayrıca müzik çevrelerince en önemli eserleri olarak: “Kalp ve Ağız ve Eylem ve Hayat Kantatı BWV 147″ ve ” V. Brandenburg Konçertosu BWV 1050″ görülmektedir.Bach keman, org, piyano, viyola gibi enstrümanları çalmanın yanında bu enstrümanların yapım tekniklerinde de ustalaşmıştı. Hatta çevresi tarafından bilir kişi olarak görülüyordu.  

Hayatının büyük bir bölümünü müzik alanında çalışmalar yaparak geçiren Bach, başarısını yoğun mesaisine borçlu olduğunu ifade etmiştir. Ancak müzikologlar doğuştan gelen yeteneğinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini altını çiziyorlar.

1749 yılında görme yetisini kaybeden Bach, 150 yılında beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Bach’ın oğulları da kendisi gibi besteci olmuştur. Aralarından Johan Bach eserleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 

 

Başlıca Eserleri:

Dinsel eserleri: Johannes (1723) ve Matthaus (1729) passionları, (İsa’nın çarmıha gerilmesini canlandıran müzik) missalar (dua), motetler (çok sesli ilâhi) ve dinsel şarkılar.

Org eserleri: Prelüdler ve fügler, tokkatalar, fanteziler, konçertolar, sonatlar.

Piyano eserleri: Das wohltemperierte Klavier (İyi düzenlenmiş piyano, I ve II; 1722, 1744) 6 İngiliz süiti (1722’den önce),5 Fransız süiti (1722), 6 partita (bir çeşit süit) (1726-1731), Kromatik Fantezi ve Füg (yak. 1720), İtalya Konçertosu (1734), Goldberg Çeşitlemeleri (1742).

Oda ve orkestra müziği: Flüt, keman, violonsel için sonatlar; piyano, keman için konçertolar (1720), 6 Brandenburg Konçertosu (1721), orkestra için 4 süit (1721-1736)

Kuramsal eserleri: Das müsikalische Offer (Müziksel Armağan, 1747); Die Kunst der Fuge (Füg Sanatı, 1750).

Bu Yazıyı Paylaş