İsim ve Soyisim Değiştirmek Mümkün Mü?

İsim ve Soyisim Değiştirmek Mümkün Mü?

Türkiye’de yaygın olan bir sorundan bahsetmek istedim. Hemen hemen herkesin çevresinde kimlik ismini kullanmayan, kimlikte yazan isim dışında bir isimle çevresince tanınan ya da iki ismi olup sadece birini kullanan bir kişi vardır.

Bu durum bir takım sorunlara neden olabilmektedir. Bu nedenle isim ve soyisim değiştirmek talebiyle arayış içinde olanları bilgilenmek için bu yazıyı kaleme aldım.

İsim ve Soyisim Değiştirmek İçin Hangi Mahkemede Dava Açılmalıdır?

Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Dava Açılmalıdır.Türk Medeni Kanunu 27. Maddeye dayanılarak haklı sebeplerinizi de ayrıntılı olarak açıklayıp asliye hukuk mahkemesinde dava açmanız gerekmektedir. Bu davada isminizin değiştirilmesi, ikinci isminizin kaldırılması, ya da soyadınızı değiştirmek istediğinizi talep edebilirsiniz.

Tabi ki hukuk davalarında dikkat edilmesi gereken usul kuralları mevcut olduğu ve hukuki bilgi sahibi olunması gerektiği için bu konuda bilgisi olmayan kişilerin bir avukat yardımıyla süreci yürütmesi hak kayıplarının da önüne geçecektir.

Dava, ikametgahınızın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Nüfus müdürlüğü de davalı gösterilecektir.

18 yaşından küçük çocuklar için de velilerince dava açılması mümkündür.

TCK Kapsamında Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılır mı?

İsim ve Soyisim Değiştirmek İçin Haklı Bir Neden Olamalı

Davada dayanılan haklı neden tanık ve sair deliller ile kanıtlanmalıdır. Mahkemelerce haklı kabul edilen nedenlerden bazıları şöyledir:

  • İsmin gülünç ve alay konusu olması
  • Velayeti annede olan çocuğa annenin soyadının verilmesi durumunda
  • Din değişikliği
  • Çevresi tarafından farklı isimle tanınması
  • Toplumun genel ahlak kurallarına aykırılık
  • Resmi işlemlerde sorun yaşanması
  • İsmin tanınmış bir suçlunun ismiyle aynı olması halinde

Davanın herhangi bir hak düşürücü süresi ya da zamanaşımı yoktur. Dolayısıyla haklı neden oldukça her zaman açılması mümkündür.

Davanız kabul edildiği durumda kütük bilgilerinizde ya da TC kimlik numaranızda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Sadece talep edilen ve mahkemece kabul edilmiş isim ya da soy isim değişikliği yapılacaktır.

Davanın reddi halinde istinaf kanun yolu hakkınız olduğu gibi; yeni bir haklı gerekçe ile tekrar dava açmanız da mümkündür.

İsimlerimizin karakterlerimizi de bir şekilde etkilediğine ilişkin araştırmaların da olduğu düşünülürse; iyi hissedeceğiniz bir isme sahip olmanızı ve bu konuda verdiğim bilgilerin faydalı olmasını temenni ediyorum.

Bu Yazıyı Paylaş

Buse Pamuk Biçer

Aytink.com Yazarı // Avukat

Önceki Yazı

Sonraki Yazı