İş Hukukunda Arabuluculuk

İş Hukukunda Arabuluculuk

Arabuluculuk, iş hukukunda 1 Ocak 2018 tarihinden beri uygulanan yeni bir hukuki süreçtir. İşçiler bazı durumlarda işverene karşı alacak veya işe iade davası açmadan önce arabulucuya başvurmak zorundadırlar.

Peki arabuluculuk süreci nasıl işlemektedir?

Arabuluculuk Bürosuna Başvuru Yapılmalı

Müzakeresinin başlayabilmesi için adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına şahsen ya da avukat aracılığı ile başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvurudan sonra tarafsız bir arabulucu atanacak ve  süreç işlemeye başlayacaktır.

Arabulucu her iki tarafı da görüşmeye davet edip; müzakere ortamı sağlamakla görevlidir. Başvurucu taleplerini iletecek ve bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı görüşülecektir. Görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya varılır ise; arabulucu tarafından bir anlaşma belgesi düzenlenecek olup bu belge ilam yani mahkeme kararı yerine geçecektir.

Hangi Talepler Zorunlu Arabuluculuk Kapsamında?

İş hukukunda işe iade talepleri ve kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti gibi alacak ve tazminat talepleri zorunlu arabuluculuk kapsamındadır. Yani bu talepler için arabulucuya başvurmadan dava açılması mümkün değildir.

İşe iade taleplerinde iş akdi sona erdikten sonra 1 ay içerisinde arabuluculuğa başvurulması zorunludur. Bu süre içerisinde başvuru yapılmazsa hak düşürücü süre gerçekleşeceğinden; işçinin bir daha işe iade talebinde bulunması mümkün olmayacaktır.

Arabuluculukla İlgili İşlemler Ücretli Midir?

Bu yola başvurulurken herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir. Oysa dava açılırken harç ve gider avansı gibi çeşitli ücretler ödendiği için arabuluculuğun bu açıdan daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.

Devlet tarafından atanacak arabulucunun ücretini de ilk 2 saatlik görüşmeye kadar devlet karşılamaktadır. Bu süre içerisinde taraflar anlaşamaz ise herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Bu süre aşılırsa ya da arabulucu aracılığıyla, taraflar talepler üzerinde anlaşırlarsa ücret ödemesi gündeme gelecektir. Bu konuda da arabulucu gerekli açıklamayı taraflara yapmaktadır.

Bu Yazıyı Paylaş
Buse Pamuk Biçer

Buse Pamuk Biçer

Aytink.com Yazarı // Avukat