Hükümdarlara Yazılmış Kitaplar

Hükümdarlara Yazılmış Kitaplar

Paylaş

14 Yönetme sanatına ilgi duyanlar için, hükümdarlara ve yöneticilere rehberlik eden tarihi kitapları sizler için derledik.

1 ) Siyasetname (Nizamü’l Mülk)

Siyasetname
Büyük Selçuklu Devletinin veziri olan) Nizamü’l Mülkün kaleme aldığı Siyasetname eseri 51 fasıldan oluşmakta ve her fasılda devlet yönetimine ilişkin bir konu ele alınmaktadır. Fasılların bazılarının sonunda hikayelere yer veren ünlü devlet adamı kitabı dönemin Selçuklu Hükümdarı olan Melikşah’a hitaben yazmıştır.

2) Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacib)

Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacib)
11. yüzyılda Yusuf Has Hacib’in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a yazdığı ve Türkçe bir eserdir. Mesnevi tarzında yazılan bu eserin en önemli özelliği Türk edebiyatındaki ilk siyasetname eseri olmasıdır. Günümüz Türkçesindeki karşılığı ise Mutluk Veren Bilgi anlamını taşımaktadır.

3) Kabusname (Keykavus)

Kabusname (Keykavus)
1082 yılında  Kûhistan hükümdarı Keykavus bin İskender tarafından kaleme alınmıştır. 44 bölümden oluşan kitapta, hükümdarın nasıl davranıcağına ilişkin nasihatler yer almaktadır.

4) Medinetül Fazıla (Farabi)

Medinetül Fazıla (Farabi)
Fârâbî, Platon, Aristotelesçi siyaset felsefesini İslâm’la bağdaştırmak, uzlaştırmak çabası ve bu amaçla gerçekleştirmiş olduğu sistemiyle İslâm düşüncesini ve kendisinden sonra gelen diğer filozofları derinden etkilemiştir.

5) Machiavelli (Prens)

Machiavelli (Prens)
Floransalı yazar Niccolo Machiavelli tarafından yazılmış politika hakkında bilimsel bir incelemedir. Asıl adı “De Principatibus” (Prenslikler Hakkında) olup 1513 yılında yazılmasına rağmen 1532’ye kadar, yani Machiavelli’nin ölümünden 5 yıl sonrasına kadar basılamamıştır. Yaşadığı süre boyunca yayımlanmamasına rağmen Machiavelli’in en bilinen eseri sayılır ve daha sonra ortaya atılan “Makyavelist düşünce” teriminin temelini oluşturur.
Bu Yazıyı Paylaş