Dış Ticaret Nedir?

Dış Ticaret Nedir?
Takip et!

Yasin Kamiloğlu

Yazar // Aytink
Radyo Programcısı
Pazarlama ve E-Ticaret İlgilisi
Gezer, yazar, çeker.
Yasin Kamiloğlu
Takip et!

Paylaş

Dış Ticaret’i anlamak için en basit şekilde yaklaşmalıyız. İki kelimeden oluşmakta; ”Dış Ticaret”.

Ticaret, üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır.

Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ülkelerde ihracatın artırılması, ithalatın azaltılması önemli hedefler arasındadır. Ülkelerin bu hedeflere ulaşmak için aldıkları kararlar ve tedbirler dış dış ticaret politikasını oluşturur.

Dış ticaret politikası açısından bir devletin dış ticaretini etkileyebilecek unsurların başlıcaları yasaklar, gümrük resmi, ticaret antlaşmaları, primler, sübvansiyonlar ve idari korumacılık olarak sınıflandırılabilir. Bunlardan yasaklar, ithalat ve ihracat yasaklarıyla transit geçiş yasakları şeklinde bir ayırıma tabi tutulurken; gümrük resmi de aynı şekilde ithalat, ihracat ve transit ticarette uygulanır.

Peki Dış Ticaret’i bu kadar önemli kılan nedenler nedir? Cevap çok basit. Çocukluğumuzdan beri eğitim hayatımızda bizlere bacasız fabrika diye ”Turizm” anlatıldı. Bu yüzden ”Dış Ticaret”in önemini bir türlü kavrayamadık. Sürekli ürünümüzün ve malımızın dış piyasada yarışamayacağını düşündük. Bu bizim dış piyasaya odaklanmak yerine iç piyasaya yönelmemize sebep oldu. Bu yüzden ekonomi olarak küçülmeye devam ettik.

Peki ne oldu da bu 2 kelime ülkemizin en önemli başlığı oldu? Olan şey çok basit… Bilinçlendik.

En başta anlamadığımız, bizim dış ticaretle aramızın açılmasına sebep olan düşünceden kurtulduk. Nedir bu düşünce? Dünya’da ki ülkelerin rekabet koşullarını göz önüne aldığımızda birçok sektörde ilk sıralardayız. Ülke gelirimizin %50’sinden fazlasını artık ”Dış Ticaret” sağlamakta. ”Dış Ticaret” artık hakkını almaya başladı. Başladı diyorum çünkü hala hak ettiği yerde değil. Bugün millet olarak ve medya olarak ”Dış Ticaret”e yatırım yapmaya başladığımızı söyleyebilirim. Çünkü ne olursa olsun çeşitli nedenlerden ötürü riskli olarak bakıyoruz. ”Dış Ticaret” giderek artsa da bakış açısı ve ilgi daha da fazla olmalı. Riskli dediğimiz için de bu alana yatırımcı çekmek zorlaşıyor. Burada bizlere düşen görev bu alanda projeler üreten kurum ve kişilere destek olmamızdır.

Bu alanda biz gençlere çok iş düşmekte. Kendimizi ne kadar geliştirir yabancı dillerimize 2.leri eklersek yurt dışına açılmamızda büyük rol oynayacağız. Bizlerin eğitimi ve gelişimi için muhakkak üniversitelerde eğitimin kalitesi de arttırılmalı ve mutlaka yabancı dil öğrenmeleri için devletimizin ek kaynak yaratıp burs vermesi gerekmektedir.

Globalleşen dünyada ”Dış Ticaret” geleceğimizdir.

Sevgiyle kalın…

Bu Yazıyı Paylaş

Yorum Bırak