Aktif Öğrenme Sürecinin Önemi

Öğrenmenin, sunulan bilgiyi almaktan öte, bilgiyi yapılandırma ve yeni anlamlar çıkarma süreci olduğunun kabul edilmesiyle birlikte, eğitim sürecinde ve sınıf içi planlamada radikal adımlar atıldığı ifade edilebilir. Bu adımlar içerisinde, öğrenenin, süreçteki rolü, önemli bir alan kaplamaktadır. Bu noktada, planlamanın aktif öğrenme süreçlerini içeriyor olması, öğrenenin bilgiyi yapılandırmasını kolaylaştıracaktır. Bu süreçte öğretmenler; Bilineni ve bilinmek isteneni belirleyerek Öğrenenlerin, doğal katılımını … Okumaya devam et Aktif Öğrenme Sürecinin Önemi