Aktif Öğrenme Sürecinin Önemi

Aktif Öğrenme Sürecinin Önemi

Öğrenmenin, sunulan bilgiyi almaktan öte, bilgiyi yapılandırma ve yeni anlamlar çıkarma süreci olduğunun kabul edilmesiyle birlikte, eğitim sürecinde ve sınıf içi planlamada radikal adımlar atıldığı ifade edilebilir.

Bu adımlar içerisinde, öğrenenin, süreçteki rolü, önemli bir alan kaplamaktadır. Bu noktada, planlamanın aktif öğrenme süreçlerini içeriyor olması, öğrenenin bilgiyi yapılandırmasını kolaylaştıracaktır. Bu süreçte öğretmenler;

 • Bilineni ve bilinmek isteneni belirleyerek
 • Öğrenenlerin, doğal katılımını sağlayacak planlar hazırlayarak,
 • Özdenetim fırsatı sunarak,
 • Küçük çalışma grupları oluşturup, öğrenenlerin, bu çalışma sürecindeki rolleri benimsemelerine olanak tanıyarak,
 • Öğrenilen bilgileri, günlük yaşam becerilerine dönüştürmeleri için ortamlar yaratarak,
 • Akran öğrenimine teşvik ederek,
 • Bireysel öğrenme hızına saygı duyup, her öğreneni, yatkın olduğu öğrenme şekliyle destekleyerek,
 • Sınıf ortamlarını, bu adımları entegre edecek şekilde organize ederek öğrenenlerin aktif öğrenme süreçlerini desteklemelidir.

Bilgiyi edinme ve geliştirme süreci için girişimde bulunmaya istekleri artacaktır.

Böylece, eğitim ortamı, sınıf içerisinde, yaşayan bir merkez haline gelir ve öğrenenin de bu süreci sahiplenmesi sağlanmış olur. Kişilerin, emek verdiği durum ve süreci geliştirmek adına, çaba içerisinde olacakları da düşünüldüğünde, kitaptan edinilen bireysel öğrenmeden ziyade, bilgiyi edinme ve geliştirme süreci için girişimde bulunmaya istekleri artacaktır. Aktif öğrenme süreçleri etkin olan ortamda sunulan, eğitim ve öğretimin ardından, öğrenenin

 • İstekli,
 • Meraklı,
 • Öğrenmeye dair heyecanlı,
 • Kolektif düşünce süreçlerine yatkın,
 • Bilgiyi, günlük yaşam becerilerinde kullanabilen,
 • Karşılaştığı olumsuz durumlara karşı kendini regüle etme eğiliminde olan,
 • Akran iletişimi gelişmiş,
 • Akademik süreçlerde söz hakkı almaya istekli,
 • Öz yeterliği yüksek bireyler olabileceği de ifade edilebilir.

Geminin  ulaştığı yer kadar, gemidekilerin, gemiyi hangi koşullarda ve deneyimlerle hangi rotada götürdüğü de önemlidir. Öğrenenin, öğrenme sürecinde aldığı aktif rol, edindiği yaşam becerilerine temel oluşturacaktır.

Bu Yazıyı Paylaş

Saadet Gülüş Yüksel

Aytink.com Yazarı // Eğitimci