3 Dakikada Tarih: Abbasiler (750-1258)

3 Dakikada Tarih: Abbasiler (750-1258)

Paylaş

3 Dakikada Tarih: Abbasiler (750-1258), İslam tarihinin en önemli imparatorluklarından birisi olan Abbasi tarihine kısaca göz atıyoruz.

Hz.Muhammed’in amcası olan Abbas bin Abdülmuttalip’in soyundan gelen Abbasiler, Emeviler’in yerini alarak bölgede önemli bir güç haline gelmiştir.

Abbasiler döneminde devletin merkezi Arap yarım adasının batısından (Suriye, Hicaz) doğuya (Bağdat) kaymıştır. Böylece Arap kökenli olmayanlarda devlet içerisinde güç kazanmaya başlamıştır.

Abbasiler Bağdat ve Samarra gibi iki önemli şehri kurmuştur ve Bağdat, Rakka, Şam, Samarra, Kufe, Kahire, Abbasid Samarra şehirlerini başkent olarak kullanmıştır. Bu şehirler zaman içerisinde çok önemli ticaret merkezi haline gelmiştir.

Özellikle Harun Reşid döneminde (786-809) imparatorluk gücünün zirvesine ulaşmıştır. Refah düzeyi o güne dek görülmemiş seviyeye ulaşmıştır. 

Harun Reşidin ölümünden sonra tahta çıkan Memnun, bilim ve sanata büyük ilgi göstermiştir. Onun döneminde gözlem evleri kurulmuştur ve bilimsel kitapların tercümesi için önemli çaba sarf edilmiştir.

Halife Memnun dönemindeki bir diğer önemli gelişme, Beytülhikme (Bilgelik Evi) adını taşıyan akademilerin kurulmasıdır. Arapça çevirilerin yapıldığı bu merkezde İslam dünyasının en büyük kütüphanesi oluşturulmuştur. Ancak Moğol istilası sonrası yok edilmiştir.

Dünyanın en geniş camisi olan Samarra Camii Abbasiler döneminde inşa edilmiştir. Samarra camii 27 metre uzunluğunda Helezon adı verilen bir minareye sahiptir.

Arap edebiyatı Abbasiler döneminde altın çağını yaşamıştır. Yine müzik alanında da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Farabi’nin Kitab-ül Musiki eseri de yine bu dönemin ürünüdür. 

Abbasilerde yönetim divan adı verilen dairelerde görülüyordu. Ordu: Divan ül-ceyş, Posta ve istihbarat: Divan ül-berid, Resmi yazışmalar: Divan ül-resail ve Adalet işleri: Divan ül-mezalim adı verilen divanlarda görüşülüyordu.

Son Abbasi Halifesi Mustasım (1242-1258), döneminde artan Moğol baskısına dayanamayan imparatorluk, Hulagu Han liderliğindeki İlhanlıların Bağdat’ı fetih etmesiyle yıkılmıştır. 

Bu Yazıyı Paylaş