3 Dakikada Bilim: Antik Çağdan Günümüze Algoritma

3 Dakikada Bilim: Antik Çağdan Günümüze Algoritma

Paylaş

3 Dakikada Bilim: Günümüz dünyasına yön veren kavramlardan birisi olan Algoritmaya kısaca göz atıyoruz.

Bu gün aklınıza gelebilecek bütün alanlarda kullanılan algoritma köken olarak Antik Çağa uzanmaktadır. Algoritma, gelişen teknolojiye bağlı olarak, özellikle programlama ve matematik alanında önemli bir konu haline geldi.

Kavramın kökeni ünlü astronom ve matematikçi El-Harezmi’nin Latinceye “algorizm” olarak aktarılan numaralandırma sistemi çalışmasına dayanmaktadır. IX.yy’da yaşamış olan El-Harezmi aynı zamanda bilinen ilk yazılı cebir kitabı olan “Cebir ve Mukayese” ve “ilk kez sinüs ve kotanjant tablolarının yer aldığı kitapların yazarıdır. 

Algoritmanın kullanımı, kavram olarak ortaya çıkışından çok daha önceye dayanır. M.Ö 1800 yıllara ait olan bazı Babil tabletleri ve Mısır papirüslerinde algoritma izlerine rastlanmıştır. 

20.yy’ın ortalarına kadar temel bilgi olarak aktarılan algoritmanın kullanım alanı 1960’lı yıllardan sonra oldukça artmaya başladı. Alan Turing’in Almanların ünlü şifreleme sistemi olan Enigma’yı kırmak için tasarladığı Bombe isimli makineyle birlikte, herhangi bir matematiksel problemin, şayet bir algoritma ile temsil edilebilirse Turing Makinesi ile çözülebileceğini ispatladı.

Sonucu ulaşmak için kullanılan hesaplama metodu olan algoritmanın 3 temel bileşenimiz vardır. 

1. Değişkenler: Dışarıdan girilen ve bizim oluşturduğumuz değerleri tutan elemanlardır.

2. Algoritma: Kısaca gerekli adımların mantıksal bir sıra ile yazılmasıdır.

3. Akış Diyagramı: Birbirine oklar gösterilerek algoritmaları ve şemaları birbirine bağlayan kutulara denir.

 

Her algoritma aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır:
1. Girdi : Sıfır veya daha fazla değer dışarıdan verilmeli.
2. Çıktı : En azından bir değer üretilmeli.
3. Açıklılık : Her işlem (komut) açık olmalı ve farklı anlamlar içermemeli.
4. Sonluluk : Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmeli.
5. Etkinlik : Her komut kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır.

Özellikle yapay zeka geliştirilmesi amacıyla kullanılan sezgisel algoritmalar başta olmak üzere pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. Finans, Tesis Yerleşim Problemleri, Ekonomi Teorileri, Güvenlik Sistemleri, Uzay Araştırmaları bunlardan bazılarıdır. Gelecekteki teknolojilerin aralanmasında oynayacağı rol şüphesiz çok önemli olacaktır.

Bu Yazıyı Paylaş